KEMIJA, BIOLOGIJA- pripreme za državnu maturu, instrukcije za osnovnu i srednju školu

Osječko-Baranjska / Osijek

7 € ~ 52 kn

Podatci oglasa

  • Šifra oglasa: 43217
  • Oglas prikazan: 13
  • Oglas objavljen: 26.09. u 19:51
  • Oglas ističe: 26.10. u 19:51

Kemija- pripreme za državnu maturu, obuhvaćene sve lekcije ispitnog kataloga državne mature iz kemije;

1. Tvari 1.1. Vrste tvari 1.2. Građa tvari 1.3. Svojstva tvari 2. Kemijske promjene 2.1. Stehiometrija kemijskih reakcija 2.2. Kemijska reaktivnost elementarnih tvari i spojeva prema položaju elemenata u periodnome sustavu 2.3. Kemijska reaktivnost organskih spojeva 3. Energija 3.1. Energija sustava 3.2. Izmjena energije 3.3. Elektrokemija 4. Brzina kemijskih reakcija 4.1. Promjena sastava reakcijske smjese s vremenom 4.2. Čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije 5. Ravnoteža kemijskih reakcija 5.1. Sastav ravnotežne smjese 5.2. Čimbenici koji utječu na kemijsku ravnotežu 5.3. Kiseline i baze 6. Prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata 6.1. Fizikalne veličine i mjerne jedinice 6.2. Metode i tehnike rada 6.3. Iskazivanje rezultata 6.4. Grafički prikazi.
Navedena područja obuhvaćaju cjelokupno gradivo Kemije u osnovnim i srednjim školama. Šesto je područje izdvojeno zbog svojega sadržaja koji se odnosi na upotrebu fizikalnih veličina i mjernih jedinica (SI – sustav mjernih jedinica), veličinskoga računa i matematičkih izraza te na izvedbu pokusa, obradu podataka i iskazivanje rezultata i grafičkih prikaza. Ti su sadržaji prepoznati kao neophodni u kemiji, eksperimentalnoj znanosti, za stjecanje vještina planiranja pokusa, promatranja, bilježenja, opažanja te izvođenja zaključaka

Biologija- pripreme za državnu maturu, obuhvaćene sve lekcije ispitnog kataloga državne mature iz biologije;

1.1.Odnosi veličina u živome svijetu 1.2. Porast složenosti i razvoj novih svojstava na višim organizacijskim razinama 1.2.1. Molekularno ustrojstvo živih organizama 1.2.2. Stanično ustrojstvo živih organizama 1.2.2. Stanično ustrojstvo živih organizama 1.2.3. Ustrojstvo na razini organizma 1.2.4. Ustrojstvene razine u biosferi 1.2.5. Ustrojstvo bioloških subjekata bez stanične organizacije 1.3. Srodnosti i raznolikosti 1.3.1. Principi klasifikacije 1.3.2. Raznolikost arheja i eubakterija 1.3. Srodnosti i raznolikosti 2.1. Razmnožavanje i nasljeđivanje 2 .1.1. Spolno i nespolno razmnožavanje na razini stanice 2.1.2. Spolno i nespolno razmnožavanje na razini organizama 2.3. Rast i razvitak 2.4. Postanak i razvoj života na Zemlji 3.1. Procesi izmjene tvari i pretvorba energije na razini stanice − metaboličke reakcije 3.2. Procesi izmjene tvari i pretvorba energije na razini organizma 3.3. Procesi izmjene tvari i pretvorba energije na razini ekosustava te ostale pripadajuće cjeline.

CIJENA: 50kn/h- pripreme za državnu maturu te instrukcije za ostale razrede srednje škole (kemija, biologija)
40kn/h- instrukcije za osnovnu školu (kemija, biologija)

Daljnjim korištenjem Oglasio.eu, suglasni ste s korištenjem kolačića. Više informacija

Razumijem