Politika privatnosti

Voditelj obrade

Internetski portal Oglasio je u vlasništvu društva Hedon 33 d.o.o., sa sjedištem u Povljani, Miroslava Krleže 61, OIB: 76664402916 (u daljnjem tekstu Oglasio).


Oglasio posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka i slijedi važeće propise I najbolju europsku praksu , a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s Vašim podacima prilikom korištenja naše usluge.


Sve što trebate znati:

 • koje podatke prikupljamo i kako
 • kako koristimo Vaše podatke
 • s kime dijelimo Vaše podatke
 • kako štitimo Vaše podatke
 • koje kolačiće i alate koristimo
 • Vaša prava
 • Veze s drugim stranicama

Koje podatke prikupljamo i kako?

Prikupljamo samo podatke potrebne za:

 • pružanje usluge i podrške
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva
 • unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za Vas
 • udovoljavanje zakonskih propisa

Dajete nam podatke upisivanjem u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljamo kad koristite Oglasio ili ih dobijemo iz vanjskih izvora kad koristite uslugu vanjskog partnera na Oglasiu (npr. potvrda o uplati i sl.).


Prikupljamo podatke koje upisujete prilikom:

 • registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca
 • komunikacije s drugim korisnicima kroz Oglasio poruke
 • plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava
 • pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore
 • drugih aktivnosti na Oglasiu

Pri tome prikupljamo ime i prezime, adresu, podatke za kontakt i ostale podatke koje upisujete.


Automatski možemo prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Oglasia:

 • geolokaciju samo ako ste omogućili korištenje
 • informacije o uređaju koji koristite (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično)
 • zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Oglasio stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično
 • sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Oglasiom i telefonski broj s kojeg zovete
 • koje usluge koristite, kada i na koji način

Iz ostalih izvora:

 • od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično)
 • vanjskih partnera u opsegu pružene usluge

Zatražiti ćemo od Vas posebno dopuštenje:

 • za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično
 • Oglasio usluge nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati odnose li se na djecu. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduće o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu

Kako koristimo Vaše podatke?

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluge, obrađujemo samo u svrhu:

 • za koju su isti dani
 • za koju ste dali privolu
 • utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja

Možemo koristiti Vaše osobne podatke kako bih:

 • Vam omogućili i olakšali korištenje Oglasio usluga i internetskog portala Oglasio
 • Vam pružili informacije i pomoć
 • prilagodili sadržaj Vašim interesima
 • proveli ankete i prilagodili Vašim potrebama
 • obavijestili Vas o novim uslugama i ažuriranjima usluga
 • pružili informacije o događajima i posebnim ponudama Oglasia
 • pružili informacije naših partnera koje Vas možda zanimaju
 • spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti
 • zaštitili sigurnost i integritet Oglasia i tvojih podataka
 • napravili poslovne i statističke analize
 • prema njima razvijali nove usluge i proizvode
 • ispunili zakonske obaveze

Ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama.


S kime dijelimo Vaše podatke?

Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup Vašim podacima i naši partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.


S korisnicima interneta i Oglasia, a možete sami odabrati koje osobne podatke želite javno objaviti na Oglasiu ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja Oglasio usluga.


Treće strane obrađivat će Vaše podatke samo:

 • u svrhu pružanja Oglasiovih usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično
 • u svrhu pružanja usluga Oglasiu kao što su: hosting, IT usluge , računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika.

Ako su propisani zakonom u svrhu:

 • ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa
 • otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Oglasio ili osobne podatke korisnika

Podatke koje ste nam dali: ime i prezime i e-mail adresu prenosimo u treće zemlje kad koristite Oglasio poruke (Mailgun) te kada Vam šaljemo promotivne poruke (Mailchimp).

Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Oglasia i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi).

Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na [email protected]


Kako štitimo Vaše podatke?

U potpunosti smo posvećeni zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze , kao I što surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Svim korisnicima Oglasia savjetujemo da redovno ažurirate svoje podatke i time nam omogućite da Vam šaljemo preporuke kako da zaštitie Vaše podatke od zloupotrebe.


Primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade
 • gdje je to moguće, podatke pseudonimiziramo i anonimiziramo
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite
 • poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu

Poduzimamo mjere kojima ti želimo osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimamo najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujemo u visoko raspoloživim podatkovnim centrima.


Koje kolačiće i alate koristimo?

Koristimo alate pomoću kojih analiziramo korištenje Oglasia i prikupljamo informacije o Vašim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajemo Vaše potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete naše ponude.

Koristimo svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznali Vaše računalo te vam pružili bolju uslugu.

Prikupljeni podaci ne povezuju se s Vašim osobnim podacima na Oglasiu.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Putem odgovarajućih postavki na Vašem računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možete odbiti ili izbrisati kolačiće te nastaviti koristiti Oglasio, u tom slučaju neke funkcije Oglasia neće Vam biti u potpunosti dostupne.

Pročitaj više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo ovdje.


Vaša prava

Imate pravo:

 • dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podacima I informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka, kao I o postojanju automatiziranog donošenja odluka
 • zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu
 • zahtjevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Oglasio možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu
 • zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka , osobito ukoliko osporavate njihovu točnost I u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima
 • prenijeti Vaše podatke I sadržaje drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru I provodi se automatiziranim putem
 • odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti
 • podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Veze s drugim stranicama

Na Oglasiu možete naći poveznice koje će te odvesti na stranice drugih davatelja usluga na koje se ne odnosi naša Politika privatnosti.

Ako si napustio Oglasio stranice slijedeći poveznicu, molimo vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite Vaše osobne podatke.


Obavijest o promjenama i kontakti

Povremeno možemo izmijeniti ova pravila, a promjene Politike objavit ćemo uz ovu Politiku privatnosti na Oglasio stranici.

Registracijom ili nastavkom korištenja Oglasia nakon promjene Politike potvrdili ste da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.

Objava politike primjenjuje se od 01.svibnja 2019 godine.


Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana uz ovu Politiku privatnosti obratite se Oglasiovom službeniku za zaštitu osobnih podataka:

 • pisanim putem na adresu sjedišta Oglasia
 • putem elektroničke pošte na adresu [email protected]

Daljnjim korištenjem Oglasio.eu, suglasni ste s korištenjem kolačića. Više informacija

Razumijem