Uvjeti i pravila korištenja

Opće odredbe

Internetski portal Oglasio u vlasništvu je društva Hedon 33 d.o.o. sa sjedištem u 23 249 Povljani , Miroslava Krleže 61 , dalje u tekstu Oglasio.


Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.oglasio.eu sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni oglasio.eu, dalje u tekstu internetski portal Oglasio.


Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Oglasio, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Oglasia.


Prije korištenja usluga internetskog portala Oglasio , Uvjete I pravila korištenja potrebno je pažljivo pročitati.


Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Oglasio , stupate u ugovorni odnos s Društvom , te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali , razumjeli I prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta I pravila korištenja . Zadržavamo pravo promjena i dopuna uvjeta I pravila korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Oglasia upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.


U svrhu korištenja usluga internetskog portala Oglasio, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.


Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne , istinite I potpune podatke potrebne za postupak registracije , suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta I pravila korištenja. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Oglasiu dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka . Oglasio se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.


Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Oglasio će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Oglasio.


Oglasio može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Oglasio ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.


Oglasio može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Oglasio ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.


Oglasio vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno propisima koji se primjenjuju te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.


Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Oglasio ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.


Oglasio je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja kao I poduzeti druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Oglasio podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zadru.


Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Oglasio ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Oglasio od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Oglasiu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.


Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.


Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Oglasia i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Oglasio nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.


Kako bi unaprijedio svoju uslugu Oglasio upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Oglasia.


Oglasio ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.


Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Oglasia, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Oglasia.


Oglasio ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.


Oglasio ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Oglasio i aplikacija Oglasio za mobilne telefone.


Internetski portal Oglasio sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Oglasio ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Oglasio će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.


Predaja oglasa na Oglasiu

Oglasio je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Oglasiu objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.


Oglasi na hrvatskoj verziji stranice moraju biti napisani na hrvatskom jeziku, na srpskoj verziji stranice moraju biti na srpskom jeziku, na slovenskoj verziji stranice na slovenskom jeziku itd..


Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.


Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.


Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet.


Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.


Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** prikolica za automobil ***).

Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.


Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda, niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.


Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Oglasio prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz tip računa 'pravna osoba'. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u uslugama.


Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Oglasio: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Oglasiom nisu dopuštene.


Oglasio zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće. Oglasio zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.


Oglasio ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave :

 • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
 • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
 • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
 • kad se oglašava potražnja
 • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale, ili je u bilo kojem smislu uvredljiv
 • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Oglasio
 • Oglasio zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Oglasio da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Oglasio u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Oglasio.


Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Oglasio Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Oglasio korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Oglasio te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.


Oglasio ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne.


Elektronička komunikacija između Oglasiovih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

 • informiranja o detaljima oglasa
 • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
 • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik

Korisnik se obvezuje cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Oglasio I drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite.


Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Oglasiu dužni:

 • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
 • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Oglasiu nije dopušteno:

 • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
 • promovirati druge servise, proizvode i usluge
 • slati poveznice na druge internetske lokacije
 • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
 • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
 • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
 • slati poruke uvrijedljivog ,prijetećeg sadržaja ili zastrašivati I koristiti se govorom mržnje
 • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Oglasiovih proizvoda, Oglasio zadržava pravo bez obavijesti:

 • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
 • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
 • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
 • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka

Završne odredbe

Ovi Uvjeti I pravila korištenja primjenjuju se i vrijede od 1.svibnja 2019 godine.


Za eventualne reklamacije I prigovore vezane uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača potrebno se obratiti pisanim putem:

 • na adresu sjedišta društva: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana
 • putem e-pošte na adresu: [email protected]

Odgovor na reklamaciju I prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.


Podaci o upravitelju sustava Oglasio:

Hedon 33 d.o.o.

Adresa: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana, Hrvatska

E-pošta: [email protected]


Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS: 110071720, OIB: 76664402916

Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Daljnjim korištenjem Oglasio.eu, suglasni ste s korištenjem kolačića. Više informacija

Razumijem